Kumpulan syairan santri salafi


Kumpulan syairan santri salafi

Hallo teman-teman semua bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik selalu.
Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa lirik syairan santri salafi, mulai dari kesedihan sampai kebahagiaan, putus cinta, menderita serta cinta semata dan masih banyak lagi di artikel ini. Baiklah tanpa panjang lebar, langsung saja sekrol kebawah.
Semoga bermanfaat.KUMPULAN SYAIRAN SANTRI SALAFI

Syair rindu santri salafi

Aduh ema aduh bapa
Batin abdi kernalangsa
Sering emut kaanjenna
Gelisna kabina-bina

Iraha abdi patepang
Jeng anu di pika saying
Anu sok kabayang-bayang
Tiap wengi tiap siang

Rindu meni teu katahan
Hoyong pendak jeng pujaan
Cipanon sing kareclakan
Duh gusti abdi tulungan

Kumaha kabar anjena
Ayena aya dimana
Hayan nelpon hente bisa
HP nage hente aya

Hiji mangsa aya kiriman
Kiriman ti babaturan
Arek milu SMS’an
Horengmah taya pulsaan

Aini aduh aini
Iraha ngalongok abdi
Naha tos teu emut dei
Ka abdi nu kermenanti

Habibi goba’an ‘aini
Lakin laa yagi fii qolbi
Engkau jauh dimata ini
Tapi dekat dalam hati

Duh angina nu ngahiliwir
Sampaiken salam sim abdi
Ka anjena nu kerngaji
Nu janten pujaan hati

Sakie nadzoman tamat
Mudah-midahan manfaat
Ka santri nu rindu berat
Kakasihna hente kuat


Syair angina nu ngahiliwir

Duh angina nu ngahiliwir
Sampaiken salam sim abdi
Ieu syairan insani
Nu mencintai ka santri

Nu kasep kabina-bina
Ngagoda mata jeng raga
Lalakon dua manusia
Nu awalna mika cinta

Kahalang ku cita-cita
Tah ieu teh lalakona
Hiji mangsa dinten jumat
Abdi pamit arek angkat

Nyiar elmu nu manfaat
Supados luhur derajat
Abditeh di pamondokan
Nganinggalken karinduan

Dipisah ku kajauhan
Cinta butuh pangorbanan
Tos lami hente patepang
Sareng anjen nu tersayang

Anjen pendak jeng parawan
Gelisna kawas biduan
Duh gusti abdi sengsara
Mencintai hiji manusia

Cinta abdi saleresna
Dianggap cinta durjana
Duh gusti abdi tulungan
Hate nuju kanyerian

Lalaki nu janten pilihan
Direbut para walian
Dahar abdi teu mirasa
Sare abdi hente tibra

Raga abdi rasa nerak
Sebab ngemutan anjena
Soca ngalirken ci soca
Abdi kawas jalmi buta

Emtna sebabna cinta
Akhirna jadi nalangsa
Ieu serat janten hasrat
Tulisan wawakil lisan

Jeng kertas nu janten tugas
Tur mangsi nu janten saksi
Mugi gusti ngawidian
Ngagentos kanalangsaan

Ngilangken  kaperhatian
Di gentos ku kabingahan
Margi wungkulken ka gusti
Sim abdi masrahken diri

Tina sadaya cocobi
Nu nepika sakit hati
Tina setan sareng jalmi
Nu ngagoda ka sim abdi


syair nyerina putus cinta

gening kie karasana
putus cinta the pedihna
aduh teu aya landong na
iwal pendak jeng anjenna

teu disangka teu di duga
anjen ku tega-tegana
dimana akal salira
ka abdi janten merana

abdi rewas ejeng bengong
teu benten jeng jalmi Oon
waktos anjenateh ngomong
ka abdi lewat telepon

wayahna urang papisah
ayena jeng salawasna
ku sim abdi di walerna
naon rikitu hoyongna

sim abdimah moal maksa
ri anjen ges hente suka
karna abdimah rumasa
sim abditeh jalmi hina

sateacana abdi ngarti
arti hidup tau diri
mungkin  ieu tos takdirna
abdi jeng anjen papisah

karna abditeh wanita
teu kawasa jeng teu daya
sa ukur bisa ngadua
supados anjen bahagia

abdi moal putus asa
tibang lengit hiji cinta
sugan we aya gentosna
langkung tibatan salira

anjenamah seserian
sim abdimah sesegrukan
soca ngalirken cisoca
ngaraos asa dihina

abdi ikhlas jeng narima
kan sadaya-dayana
karna abdimah rumasa
narimaken lapang dada

teu kapikir tidituna
teu disangka tidinyana
anjen ngomong rek satia
horengmah ngan modal dusta

duh gusti abdi tulungan
manah nuju kanyerian
kakasih nu janten idaman
ayena janten sang mantan

pamente anjen ka bayang
di pangkuan dilahunan
siangna janten kenangan
wengina janten impenan

sim abdi gering emutan
sepertos jalmi nu edan
tumbuhna tangkal percintaan
tepang akhir kanalangsaan

ieu syiir landing manah
ka abdi nu nyeri manah
daripada dilamunan
mendingan bikin syiiran

mun sakie riwayatna
sim abdi kergalau cinta
abdi ge hoyong bahagia
sanaos teu jeng anjena


syair pepeling piken akhwat/istri

bismillah abdi ngawitan
kan yeu hiji syiiran
ieu mah lain sindiran
tapi hiji peringatan

istri-istri sing narima
kana yeu hiji carita
sabab lain ecek beja
tapi bukti anu nyata

ayena abdi ngawitan
kan ieu caritaan
istri-istri tong deulitan
lamun kerjadi parawan

istri di zaman ayena
angean kabina-bina
pamake teu jeng elmuna
oratna ka mana-mana

istri di zaman kiwari
akhlaknateh rupi-rupi
nurutan akhlak yahudu
anu aya dina TV

omat istri sing areling
ayenamah loba maling
lain maling baju samping
tapi maling tengah pimping

ka istri kedah waspada
bisi katipu pemuda
pemuda zaman ayena
pinter pisan ngarayuna

urang kedah hati-hati
lalaki zaman kiwari
ayenamah seer bukti
hoyongna ukur mimiti

ka istri sing kuat iman
ayenamah akhir zaman
ulah daek ngalayanan
lalaki teu boga iman

istri teh racun dunia
tapi istri anu mana
anu sapuluh nafsuna
istri nu eweh kaera

para istri sing narima
kana ieu papatahna
mugi sing janten elmuna
kangge urang sadayana

sing ageng pisan hampura
ka abdi anu nyarita
hapunten pisan salira
anu kirang tata basa


Syair catatan santri salafi

Allahumma sholli wasallim  wabarik alaih

Sholatullah salamullah
Ala toha rosulillah
Sholatullah salamullah
Ala yasin habibillah

Dengan bismillah kumulai
Menuliskan dengan santai
Sambilku berandai-andai
Pengen jadi santri pandai

Iseng iseng ku tuliskan
Cerita keseharian
Kisahku di pesantrenan
Yang akan jadi kenangan

Susah senag ku rasakan
Cintapun aku dapatkan
Ngopi bareng teman-teman
Rook sabungkus joinan

Sholatullah salamullah
Ala toha rosulillah
Sholatullah salamullah
Ala yasin habibillah

Fa’ala yaf’ulu fa’lan
Ngajinya di jam satuan
Talaran demi talaran
Itulah yang kudapatkan

Kalo malam ku patungan
Untuk masak sama teman
Rasanya itu bagaikan
Makan-makan direstoran

Asiknya mah pas kiriman
Biasanya awal bulan
Hutang lunas terbayarkan
Tidurpun ga ada pikiran

Sholatullah salamullah
Ala toha rosulillah
Sholatullah salamullah
Ala yasin habibillah

Kalau di kisah cintaku
Aku ini kurang laku
Cewe ngga ada yang mau
Semua juga pasti tau

Hatiku selalu merasa
Pasti ku ngga diterima
Harta benda kutak punya
Mengajipun  belum bisa

Dan sampai di mala mini
Diriku masih menanti
Seorang kekasih hati
Yang cinta sepenuh hati

Inilah yang ku alami
Kisahku selama ini
Saat memperbaiki diri
 Sambil belajar ngaji


Syair ayah meninggal waktu di pondok

Duh umi atuh kumaha
Hirup abdi teh nalangsa
Nalangsa teu gaduh bapa
Nu tos lami ngantunkena

Bapa pupus teu nungkulan
Abdi ker di pasantrenan
Hatemah ker bubungahan
Firasatna karaos pisan

Barang wargi ngawartosan
Ujang hayu urang mulang
Sakedap aya wagelan
Dibumi ker kasusahan

Manga gera tingalian
Bapa nu di pangsarean
Sugan teu nuju teu damang
Gening bapa the tos mulang

Cisoca abdi ngeclakan
Ninggal bapak dituruban
Seer jalma ngariungan
Kabeh pada nyaraksian

Pun rayi anu agengna
Ngan ukur bisa cerikna
Ninggal bapa payunena
Bari di usapanana

Ayenamah sare bapa
Ngan sanes sare biasa
Sare anu salamina
Ninggalken urang sadaya

Sangsara ku teu gaduhna
Bekel piken di kobongna
Dahar oge saayana
Kitu oge mun manggihna

Batur sibuk dikiriman
Abdimah ka sesedihan
Ningal batur bingah pisan
Aya anu ngalongokan

Boro-boro ngalongokan
Komo dei nu ngiriman
Sugan ti dulur sorangan
Tapi da teu aya pisan

Masantrenteh perih pisan
Bekel neangan sorangan
Ker ayamah bungah pisan
Ngajige kasumangetan

Tapi lamun teu manggihna
Hate sedih karasana
Nahan beteng ku laparna
Peting teu daek sare na

Meren lamun gaduh bapa
Hirupteh pasti bahagia
Cara batur barungahna
Abdimah kantun sangsara

Mugi gusti ngahampura
Kana dosa umi bapak
Jeng nampi kana amalna
Jeng salamet salamina


Syair satu cinta dua hati

Ku bismillah dikawitan
Kisah nu jadi idaman
Ku abdi yang membutuhkan
Kana rahmatna pangeran

Kisahna kembang kamboja
Jadina bercabang dua
Nu teu asing jeng teu langka
Nu tumbuhna di astana

Ka caturken dua santri
Santri putra santri putri
Saking demen jeng sahati
Berpadu cinta sejati

Ki ahmad eta namana
Jeng siti mar’ah namina
Sanajan panggihna langka
Tetep nyaah jeng setia

Barang dina hiji mangsa
Ki ahmad ngalik kobongna
Siti mar’ah teu kawasa
Bari nangis jeng setia

Siti mar’ah sesegrukan
Nyariosna alon pisan
Pami nyampai ditujuan
Tong hilap enggal nyeratan

Ki ahmad ngawaler sopan
Jawabna aduh kantenan
Masa aku melupakan
Dirimu yang aku saying

Kalau ada sumur diladang
Bolehkah menumpang mandi
Kalau ada umur panjang
Bolehkah bertemu lagi

Siti mar’ah mesem manis
Cahayaan bari gelis
Sanaos bari jeng nangis
Siti mar’ah tetep gelis

Tos lami kacaturna
Lamun rinduna mereka
Silih suratan balikna
Tuk mencurahkan hatina

Kacaturken ibu rama
Ka siti mar’ah nyarita
Kedah enggal ka bumina
Ngawaro jeng hente nyangka

Teu nyangka rek ditikahken
Margina teu ngawartosken
Mulangge ngan ngajalanken
Pamanut ortumah sien

 Sanajan bari teu sangka
Dijodohken ibu rama
Siti mar’ah nya kapaksa
Hatina sakit tersiksa

Pernikahan siti mar’ah
Membuat ki ahmad resah
Laku lampah serba salah
Dahar minum teu ngarenah

Ibu rama siti mar’ah
Lain tega jeng teu nyaah
Miwarang enggal di tikah
Ninggal harta nu melimpah

Orang tua nempo harta
Nukitu matre ngarana
Kajen teing agamana
Yang penting hartana loba

Ringkes bae caritana
Ki ahmad lewih sengsara
Nepika hentedamangna
Panyakit dina hatena

Nyepit meri dina rakit
Boboko wadah bakatur
Lain nyeri kupanyakit
Kabogoh direbut batur

Duh kudu dikumahaken
Teu tiasa dipaparken
Banget hese dipaparken
Apan anjen ngaraosken

Ngan anjenmah tidak tau
Rasa pahitna hatiku
Seperti minum empedu
Mending bila minum susu

Ki ahmad hatena nangis
Perih bagaikan diiris
Taya seorangpun pedis
Micen ku panyakit sadis

Teu lami nyawana mati
Ki ahmad diambil gusti
Mungkin sabab sakit hati

Siti mar’ah ge teurangen
Sabab aya nunyampaiken
Gebeg hatena rewasen
Kumaha duh kumahaken

Emangna siti mar’ah
Teu bakal ti awal nikah
Pikiran selalu gundah
Hatena selalu resah

Rejeng tisaprakna nikah
Membatin selalu dirina
Hese ngahilangkenana
Ki ahmad dina hatena

Sanajan sareng caroge
Teu bisa malingken hate
Sakapeng sok hare-hare
Teu mayunan ka caroge

Di tambah aya berita
Ki ahmad meninggal dunia
Hatena semakin gila
Dohir batina tersiksa

Dimana surya tenggelam
Menunjukan waktu malam
Pikiran osok melayang
Memikirkan seseorang

Seseorang anu pindah
Dihatena siti mar’ah
Ki ahmad anu terpisah
Terpisah karena nikah

Sakapeng sok keselen
Carogena nu budiman
Di taros jarang nembalan
Ngajantenken panasaran

Aduh nyai bojo akang
Naon anu di emutan
Jawabna teu gaduh akang
Abdi hoyong kakuburan

Carogena teu ngulahken
Kalah malah ngajajapken
Naon anu disuruhken
Maka bade di jalanken

Kacariosken sering pisan
Siti mar’ah ngajarahan
Kakuburan popotongan
Anu hente kajodohan

Upami wangsul jarahna
Sok nguping aya sorana
Suarana hiji jalma
Teu jirim dengeanana

Sanaos bari teu jirim
Siti mar’ah hente yakin
Eta sora anu pokna
Aduh meren nya bagjana

Lamun urang teu laksana
Lamu hanjakal telahna
Teulami hirup kaula
Di dunia sakicep mata

Teu aya sugan jaya
Bakal manggih anjen bagja
Teu bisa di sanes-sanes
Puguh soranateh bentes

Hatena sangat tergores
Mulangge teu bisa hees
Diriwayatken aya riwayat
Siti mar’ah sakit berat

Ulah hente di rejengken
Caket ki ahmad gigiren
Barang tos canduk waktosna
Siti mar’ah liar dunia

Di panggil anu kawasa
Robbil’alamin nu mulya
Ka cariosken pupusna
Dilaksanaken pupusna

Nya tumbuh kembang kamboja
Katunggul bercabang dua
Mung sakie nu katampi
Kisah ie ku sim abdi

Demikianlah lirik syairan santri yang telah saya berikan, semoga bermanfaat dan terimakasih.

0 Response to " Kumpulan syairan santri salafi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel